Home
Bình yếm khí
Bình yếm khí
Bộ chưng cất Diacetyl
Bộ chưng cất Diacetyl
Bộ lọc vi sinh và bơm hút chân không
Bộ lọc vi sinh và bơm hút chân không
Cân kỹ thuật
Cân kỹ thuật
Máy đo độ ẩm (để bàn)
Máy đo độ ẩm (để bàn)
Cồn kế
Cồn kế
Máy phân tích bia 5 chỉ tiêu
Máy phân tích bia 5 chỉ tiêu
Thước đo độ đường ( Planto kế )
Thước đo độ đường ( Planto kế )
Ba đĩa so màu Chlor
Ba đĩa so màu Chlor
Máy nghiền Malt - Gạo
Máy nghiền Malt - Gạo
Máy đo độ cứng của nước HANA (Ý)
Máy đo độ cứng của nước HANA (Ý)
Máy đo PH để bàn
Máy đo PH để bàn
1 2 3 4

Hỗ trợ trực tuyến

Hãng Đại diện