Password: dnnhostgirl Cung cấp vật liệu
Home

Chi tiết tin tức

Cung cấp vật liệu
Cung cấp vật liệu: 
• Nguồn cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất có chất lượng tốt. 
• Tồn kho số lượng lớn để có thể cung cấp trong thời gian ngắn nhất. 
• Đầy đủ tất cả vật liệu cách nhiệt gồm bông khoáng, bông thuỷ tinh, bông gốm, foam glass, perlite, calcium silicat, PU, PE.....và các loại phụ kiện 
Cung cấp vật liệu: 
• Nguồn cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất có chất lượng tốt. 
• Tồn kho số lượng lớn để có thể cung cấp trong thời gian ngắn nhất. 
• Đầy đủ tất cả vật liệu cách nhiệt gồm bông khoáng, bông thuỷ tinh, bông gốm, foam glass, perlite, calcium silicat, PU, PE.....và các loại phụ kiện. 

Hỗ trợ trực tuyến

Hãng Đại diện